INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

System Monitorowania Kształcenia

SMK

Ważna informacja:
O
d 1 maja 2017 roku został uruchomiony
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
-
system teleinformatyczny tworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
oraz
art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
SMK służy do:

  • monitorowania kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;

  • monitorowania przebiegu kształcenia na wszystkich rodzajach kursów.

   UWAGA !
W związku z uruchomieniem SMK nastąpiła z dniem 1 lipca br. zmiana w sposobie rejestracji na wszystkie kursy i specjalizaację.
Jeżeli po raz pierwszy rejestrujesz się w SMK musisz najpierw:
I - założyć darmowy profil zaufany ePUAP
(szczegółowe informacje na temat profilu
dostępne na stronie
- link https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=blmpkwmkbywy3jc9y4nn

Profil zaufany ePUAP zakłada się tylko jeden raz !

Jeżeli już uzyskasz dane w profilu zaufanym ( login i hasło ) przejdź do etapu II - patrz poniżej:
etap II -  
załóż własne konto w  systemie SMK, za pośrednictwem strony internetowej:  https://smk.ezdrowie.gov.pl/
etap III - złoż przez  system SMK  wniosek o modyfikację uprawnień:
1/ wybierz ikonę " Wnioski o modyfikację uprawnień", następnie
2/ wybierz ikonę "Nowy wniosek o modyfikację uprawnień":  
- w polu grupa biznesowa wybierz " Pielęgniarka" lub "Położna",
- następnie w polu grupa funkcjonalna wybierz " Użytkownik",
- następnie w polu jednostka akceptująca wniosek  zaznacz OIPiP,
- następnie wybierz z rozwijanej listę właściwą nazwę Izby Pielęgniarek i Położnych,
na kolejnej stronie wniosku - przycisk Dalej wpisz:
-  numer prawa wykonywania zawodu,
- nazwę Izby która wystawiła prawo wykonywania zawodu,
i wypełnij pozostałe dane jeżeli dotyczą wnioskodawcy - jeżeli nie możesz te pola pominąć.

I oczekuj akceptacji ze strony OIPiP

Po  dopełnieniu  powyższych  czynności  możliwe będzie  złożenie  wniosku o zakwalifikowanie się na konkretny rodzaj kursu  w INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Jeżeli napotkasz trudności, chętnie służymy pomocą:
pod  nr tel. 22 51-77-806
      lub
w biurze Al. Stanów Zjednoczonych 51 pok 321 w dogodnym terminie
po uzgodnieniu telefonicznym.
WAŻNE !!!
Aby ułatwić Kontakt  INPLUS CKKM ze słuchaczem
prosimy o składanie  równolegle z elektronicznym wnioskiem SMK - wniosku papierowego ( jak dotychczas) osobiście lub drogą mailową na adres ckkm_inplus@tlen.pl

Prosimy o skorzystanie z instrukcji jaką zamieściła na swojej stronie NIPiP link
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/UWAGA !!!
Pomocne aktywne  linki dla
Systemu Monitorowania Kształcenia SMK

-
darmowy profil zaufany ePUAP (pierwsza rejestracja lub logowanie )
 https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=blmpkwmkbywy3jc9y4nn

-
założenie własnego konta w  tym systemie SMK (a następnie jego obsługa)
https://smk.ezdrowie.gov.pl/

-
instrukcja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
jak sprawnie założyć konto a potem składać wnioski na kształcenie
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego