INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

InPlus Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Al. Stanów Zjednoczonych 51 pok. 321
04-028 Warszawa
tel./fax. 22 51-77-806;
513-01-92-97; 508-894-201; 604-58-55-68;
adres mail: ckkm_inplus@tlen.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 15.00 . W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia się indywidualnie na dogodne dla Państwa godziny po uprzednim kontakcie telefonicznym.


 

System Monitorowania Kształcenia ( SMK )
niezbędne informacje znajdziesz w zakładce po lewej stronie

"InPlus" Centrum Kształcenia Kadr Medycznych jako lider na rynku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w różnych formach kursów medycznych.


W okresie 12 letniej działalności na rynku edukacyjnym, z oferowanych kursów skorzystało do chwili obecnej ponad 7,5 tysiąca słuchaczy, uzyskując określone prawem kwalifikacje zawodowe.Opracowując i realizując programy kształcenia podyplomowego współpracujemy z kadrą dydaktyczną, w której skład wchodzą lekarze ze specjalizacją z określonych dziedzin medycyny, magistrowie pielęgniarstwa, prawnicy, psycholodzy, ekonomiści, informatycy oraz inni, których doświadczenie zawodowe gwarantuje uzyskanie wysokich kwalifikacji zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

Zajęcia teoretyczne realizujemy najczęściej w systemie zajęć weekendowych.
Firma dysponuje własnym sprzętem audiowizualnym.
Uczestnicy kursów otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały dydaktyczne, niezbędne do opanowania treści teoretycznych objętych programem nauczania danego kursu.
Zajęcia stażowe określone w programach kształcenia realizujemy we współpracy z wieloma placówkami medycznymi na terenie Warszawy, a w przypadku jednego z kursów specjalistycznych również z ośrodkami akademickimi na terenie całego kraju.
W dobie rosnącej specjalizacji
, głównych obszarów medycyn,y koniecznym staje się ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, gdzie rzetelna wiedza stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska medycznego Firma INPLUS CKKM,
przygotowałą ofertę edukacyjną, tak aby w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe z dziedziny medycyny i dziedzin pokrewnych, tworzyć nowoczesny rynek usług medycznych.
Ukończenie kursów w ramach kształcenia podyplomowego zapewnia uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych mających zastosowanie w ochronie zdrowia zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.
2016. poz. 1251) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2017 nr 0 poz. 497)


Wszystkie kursy organizowane przez INPLUS CKKM posiadają określone prawem zezwolenia i certyfikaty, dlatego też są gwarancją uzyskania nowoczesnej, specjalistycznej wiedzy medycznej i stosownych uprawnień zawodowych.


                                                                                                                                           Dyrekcja InPlus CKKM


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego