INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Specjalizacja Pielęgniarstwo Rodzinne

Last minute

Specjalizacja z dziedziny Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek

terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK

od 18.10.2019 r. do 15.04.2021 r.


postępowanie kwalifikacyjne 01 październik 2019 r.

Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka , która:
1) posiada
aktualne prawo wykonywania zawodu;
2) pracował
a w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3)
została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
UWAGA !!! zmiana przepisów  od  01.05.2017 r.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie do dnia postępowania kwalifikacyjnego
następujących dokumentów:

1) wniosku o zakwalifikowanie do specjalizacji
2)  
ksero prawa wykonywania zawodu
3) zaświadczeń o ukończeniu wymagalnych kursów specjalistycznych:
- Resuscytacji krązeniowo oddechowej
- Wykonywania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych
UWAGA !!! kursy te można zrealizować w trakcie trwania specjalizacji
4)
zaświadczeń o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (kserokopie)

a osoby ubiegające się o dofinansowanie z WOIPiP dodatkowo

  • wniosek o dofinansowanie


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego