INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Specjalizacja

Kształcenie Pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne "Specjalizacja"
z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

organizowane jest dwa razy w roku:
I - termin wiosenny   oraz    II - termin jesienny

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie sesji weekendowych jeden raz w miesiącu
Zajęcia stażowe realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i popołudniowych, a w niektórych placówkach medycznych w systemie dyżurów 12 godzinnych.
Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym:
zaj
ęcia teoretyczne 500 godzin, zajęcia praktyczne 350 godzin.
Organizator kszta
łcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 170 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Plan nauczania

Zajęcia teoretyczne
Moduł I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji
Moduł II Rozwój praktyki zawodowej i jakość opieki pielęgniarskiej.
Moduł III Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej
MOduł IV Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury
Moduł V Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy
Moduł VI Pielęgniarstwo rodzinne
Moduł VII Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rieśnicza
Moduł VIII Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Moduł IX Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
Moduł X Zaawansowana opieka pielęgniarska

Zajęcia praktyczne - placówki stażowe

  • Ośrodek pomocy społecznej

  • Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  • Zakład opiekuńczo-leczniczy

  • Gabinet pielęgniarki szkolnej

  • Gabinet szczepień w poz

  • POZ - pielęgniarstwo rodzinne

  • Hospicjum

  • Poradnia rehabilitacyjna

  • Poradnia zdrowia psychicznego


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego