INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

RKO

Last minute

Zapraszamy na kurs specjalistyczny

terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK

od 24.05.2019 r. do 03.07.2019 r.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Cel kształcenia:

Cel kształcenia
Przygotowanie  pielęgniarki  i  położnej  do  samodzielnego  rozpoznania  stanu  nagłego
zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci
i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:  
w formie elektronicznej przez system SMK
dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM
  karta zgłoszenia
  ksero prawa wykonywania zawodu
a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :
  najpóźniej na 5 dni przed kursem wniosek o dofinansowanie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego