INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Resuscytacja noworodków

Last minute

Zapraszamy na kurs specjalistyczny

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodków
dla pielęgniarek i położnych

planowane rozpoczęcie zajęć listopad -  2017 r.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego:

  • oceniania stanu zdrowia noworodka,

  • udzielania określonych świadczeń specjalistycznych,

  • monitorowania czynności życiowych noworodka,

  • dobierania właściwych środków i metod świadczenia opieki

oraz

  • zapobiegania powikłaniom w zakresie RKO noworodka.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie następujących dokumentów:
  karta zgłoszenia
  ksero prawa wykonywania zawodu
a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :
  wniosek o dofinansowanie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego