INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Podstawy opieki paliatywnej" POP"

Last minute

Zapraszamy na kurs specjalistyczny
Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej


planowany kurs - pierwsze półrocze 2019 r.
osoby chętne prosimy o kontakt


CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka  zastosuje  metody  terapeutyczne  poprawiające  jakość  życia  pacjenta  objętego
opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.
.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:

  •  w formie elektronicznej przez system SMK

dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM

  •  karta zgłoszenia

  •  ksero prawa wykonywania zawodu

a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :

  •   wniosek o dofinansowanie.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego