INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Położne rodzinne - kurs kwalifikacyjny

Last minute

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny
a
terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK
od 13.10.2017r. do 26.01.2018 r.

postępowanie kwalifikacyjne do 29 września 2017 r.


Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych

CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie  położnej  do  samodzielnego  udzielania  profesjonalnych  świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami
zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:

  •  w formie elektronicznej przez system SMK

dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM

  •  karta zgłoszenia

  •  ksero prawa wykonywania zawodu

a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :

  •   wniosek o dofinansowanie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego