INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Pielęgniarstwo szkolne - kurs kwalifikacyjny

Last minute

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny

terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK

od 12.04.2019 r. do 10.07.2019 r.


Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania i Wychowania

CEL KSZTAŁCENIA


Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki    profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania
i wychowania, a także do współpracy z rodzicami
i społecznością szkolną oraz lokalną.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:

  •  w formie elektronicznej przez system SMK

dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM

  •  karta zgłoszenia

  •  ksero prawa wykonywania zawodu

a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :

  •   wniosek o dofinansowanie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego