INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Pęcherz neurogenny - pielęgnacja

Last minute

Zapraszamy na kurs dokształcający

terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK
od 25.11.2017r. do 25.11.2017 r.

postępowanie kwalifikacyjne do  15 listopada 2017 r.

Neurogenna dysfunkcja ulładu moczowego (Pęcherz neurogenny) cewnikowanie i pielęgnacja
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z pęcherzem neurogennym

CEL KSZTAŁCENIA
Poszerzenie wiedzy z zakresu pielęgnacji pacjentów z dysfunkcją układu moczowego


Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:

  •   w formie elektronicznej przez system SMK

dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM

  •   karta zgłoszenia

  •   ksero prawa wykonywania zawodu

a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :

  •    wniosek o dofinansowanie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego