INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Opiekun medyczny - profilaktyka odleżyn

Last minute

Kurs dokształcający
z zakresu pielęgnowania pacjenta z odleżyną


planowane rozpoczęcie zajęć - maj 2017 r.


Profilaktyka odleżyn, uczestniczenie w procesie pielęgnacyjno - leczniczym

CEL KSZTAŁCENIA

Opiekun medyczny, zaplanuje i zrealizuje kompleksowe działania pielęgnacyjne wobec pacjentów z określonej grupy ryzyka lub będących w określonej fazie procesu odleżynowego.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie następujących dokumentów:

  •   karta zgłoszenia

  •   kserokopia dyplomu


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego