INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

kursy specjalistyczne

Kształcenie Ratowników Med.

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG

Zakres tematyczny kursu

Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego.
Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym
Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w mięśniu sercowym.

Fizyczne podstawy elektrokardiografii

Składowe prawidłowego elektrokardiogramu:
Wyznaczanie osi elektrycznej serca.

Budowa i zasady użytkowania różnych typów aparatów do EKG.
Technika wykonania standardowego, spoczynkowego badania EKG

Błędy i artefakty zapisu EKG
Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia przewodzenia
Przerost komór serca
Choroba niedokrwienna serca
Rytm sztucznego rozrusznika
Wskazania i przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej oraz badanie metodą Holtera
Wskazania do przerwania próby wysiłkowej


PLAN  NAUCZANIA  część teoretyczna   
Podstawy elektrokardiografii
Prawidłowy elektrokardiogram
Nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG
Zapis elektrokardiograficzny w  wybranych stanach kardiologicznych
Badania diagnostyczne z wykonaniem zapisu elektrokardiograficznego

ZAJĘCIA STAŻOWE
Pracownia EKG
Poradnia kardiologiczna z pracownią EKG, ze sprzętem do wykonania próby wysiłkowej i badania Holtera

Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie sesji  weekendowych.
piątek godz. 14.00
18.00 sobota i niedziela od godz. 9.00 18.00
lub piątek godz. 12.00
20.00 sobota i niedziela od godz. 9.00 18.00
Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

Koszt kursu   500  PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiPWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego