INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

kursy specjalistyczne

Kształcenie Położnych

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG

PLAN  NAUCZANIA  część teoretyczna   
Podstawy elektrokardiografii
Prawidłowy elektrokardiogram
Nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG
Zapis elektrokardiograficzny w  wybranych stanach kardiologicznych
Badania diagnostyczne z wykonaniem zapisu elektrokardiograficznego

ZAJĘCIA STAŻOWE
Pracownia EKG
Poradnia kardiologiczna z pracownią EKG, ze sprzętem do wykonania próby wysiłkowej i badania Holtera

Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie sesji  weekendowych.
piątek godz. 14.00
18.00 sobota i niedziela od godz. 9.00 18.00
lub piątek godz. 12.00
20.00 sobota i niedziela od godz. 9.00 18.00
Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

Koszt kursu   500  PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP


Resuscytacja
krążeniowo - oddechowa

PLAN  NAUCZANIA  część teoretyczna   

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego
Sekwencje czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych (z uwzględnieniem kobiet w ciąży) oraz dzieci i niemowląt:
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED):
Odrębności postępowania w sytuacjach szczególnych:
zadławienie; zatrucia; podtopienie i utonięcie; obrażenia termiczne; astma;
mnogie obrażenia ciała; porażenie prądem i piorunem.
Aspekty etyczne i prawne prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
Podstawy czynności bioelektrycznej mięśnia sercowego.
Objawy ryzyka nagłej śmierci sercowej.
Zapis EKG w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Defibrylacja definicja, cel, wskazania

Zasady postępowania w zaburzeniach rytmu serca, tzw. niedefibrylacyjnych.
Postępowanie w odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia (4H 4T).
Inne zaawansowane czynności resuscytacyjne: intubacja dotchawicza:
Monitorowanie układu oddechowego (kapnografia, pulsoksymetria, gazometria),
Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych:
Standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych:
Leki stosowane w resuscytacji krążeniowo - oddechowej:


ZAJĘCIA STAŻOWE
Oddział Intensywnej Terapii

Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane w systemie sesji dziennych lub weekendowych.
Zajęcia praktyczne realizowane będą zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

Koszt kursu   500  PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiPWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego