INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

kursy kwalifikacyjne

Kształcenie Położnych

Kursy kwalifikacyjne
organizowane są dwa razy do roku

I - termin wiosenny
II - termin jesienny

Poniżej zamieszczamy programy kursu

Pielęgniarstwo Rodzinne
dla położnych

PLAN NAUCZANIA

MODUŁY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Liczba godzin 160
I     Organizacja pracy położnej w POZ
II   Opieka przedporodowa
III  Opieka okołoporodowa
IV  Opieka nad matką i dzieckiem
V   Opieka ginekologiczna i onkologiczna

STAŻE

Liczba godzin: 161
- Praktyka położnej rodzinnej POZ
- Sala porodowa
- Oddział położniczo-neonatologiczny
- Oddział ginekologiczny

                                                                   
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie sesji weekendowych
piątek godz. 15.00.
19.00. sobota - niedziela godz. 9.00 18.00
Zajęcia stażowe realizowane są od poniedziałku do piątku
w godzinach rannych i popołudniowych, a w niektórych placówkach medycznych
w systemie dyżurów 12 godzinnych zgodnie z indywidualnym grafikiem.


Koszt kursu   2.000 PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego