INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

kursy kwalifikacyjne

Kształcenie Pielęgniarek

Kursy kwalifikacyjne
organizowane są dwa razy w roku:
I - termin wiosenny
II - termin jesienny
Poniżej zamieszczamy programy kursu

PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO
dla pielęgniarek           
Koszt kursu   2.100 PLN
PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA
NAUCZANIA I WYCHOWANIA

(Medycyna Szkolna)  
Koszt kursu   2.250 PLN
PIELĘGNIARSTWA  OPIEKI PALIATYWNEJ
Koszt kursu   2.200 PLN

Kury są dofinansowane zgodnie z obowiązującym regulaminem przez WOIPiP


Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie sesji weekendowych
piątek godz. 15.00.
20.00. sobota - niedziela godz. 9.00 18.00
Zajęcia stażowe realizowane są od poniedziałku do piątku
w godzinach rannych i popołudniowych, a w niektórych placówkach medycznych w systemie dyżurów 12 godzinnych, zgodnie
z indywidualnym grafikiem.
Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania
i Wychowania

( medycyna szkolna )

PLAN  NAUCZANIA   

MODUŁY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
Liczba godzin: 150
I   Organizacja Opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym
II  Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania
III Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania
IV Medycyna i higiena szkolna
V Klinika chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz opieka nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi
VI  Pediatria społeczna i opieka nad dziećmi oraz młodzieżą z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi i problemami społecznymi
VII Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży
VIII Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby    
STAŻE
Liczba godzin: 245
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania:
- Placówka POZ
- Dział oświaty zdrowotnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
- Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej
- Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży
- Ośrodek leczenia uzależnień
- Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
- Ośrodek pomocy społecznej
- Pogotowie opiekuńcze albo Dom dziecka    

Pielęgniarstwo Rodzinne
dla pielęgniarek


PLAN  NAUCZANIA
  

MODUŁY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
Liczba godzin 150
I     Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna
II    Pielegniarstwa rodzinne
III   Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrotownych
IV  Problemy zdrotowne w poszczególnych etapach życia

STAŻE
Liczba godzin: 175
- POZ Pielęgniarstwo rodzinne
- Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego
- Poradnia rehabilitacja albo Oddział rehabilitacyjny
- Poradnia diabetologiczna albo Poradnia lekarza rodzinnego
- Poradnia opieki paliatywnej albo Hospicjum

                                                                   


Pielęgniarstwo Rodzinne
dla położnych

PLAN NAUCZANIA

MODUŁY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Liczba godzin 160
I     Organizacja pracy położnej w POZ
II   Opieka przedporodowa
III  Opieka okołoporodowa
IV  Opieka nad matką i dzieckiem
V   Opieka ginekologiczna i onkologiczna

STAŻE
Liczba godzin: 161
- Praktyka położnej rodzinnej POZ
- Sala porodowa
- Oddział położniczo-neonatologiczny
- Oddział ginekologiczny

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego