INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

kursy dokształcające

Kształcenie Ratowników Med.

Podstawy ratownictwa medycznego
BLS / AED


Tmatyka kursu:
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS
algorytmy
Ocena przytomności poszkodowanego
Udrożnienie dróg oddechowych - metodyka udrożnienia dróg oddechowych
Ocena oddechu
Masaż zewnętrzny serca - podstawowe zasady uciskania klatki piersiowej
Oddechy ratownicze
Pozycja bezpieczna
algorytm postępowania
Ocena skuteczności działań resuscytacyjnych
Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego ( AED)


W części praktycznej przewidziano ćwiczenia na fantomie
w zakresie postepowania BLS
oraz obsługi
aparatu do defibrylacji zewnętrznej AEDWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego