INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Ekg wykonywanie i interpretacja

Last minute

Zapraszamy na kurs specjalistyczny

terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK

od 24.05.2019 r. do 26.06.2019 r.

Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych


CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie pielęgniarki, położnej
do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach
diagnostycznych oraz monitorowaniu
pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych
prawidłowego zapisu czynności  bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów
zagrożenia życia i
zdrowia.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:

  •  w formie elektronicznej przez system SMK

dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM

  •  karta zgłoszenia

  •  ksero prawa wykonywania zawodu

a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :

  •   wniosek o dofinansowanie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego