INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Badanie cytologiczne szyjki macicy

Last minute

Zapraszamy na kurs dokształcający

terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK

od 02.12.2017r. do 02.12.2017 r.

Badanie cytologiczne szyjki macicy
Rola położej w wykrywaniu raka szyjki macicy

CEL KSZTAŁCENIA
Poszerzenie wiedzy z zakresu techniki wykonywania wymazu cytologicznego oraz interpretacji wyników.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:

  •   w formie elektronicznej przez system SMK

dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM

  •   karta zgłoszenia

  •   ksero prawa wykonywania zawodu

a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :

  •    wniosek o dofinansowanie.


   


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego