INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

Badanie audiometryczne - skrining

Last minute

Zapraszamy na kurs dokształcający

terminy rozpoczęcia i zakończenia do wpisania w SMK
od 09.11.2017r. do 09.11.2017 r.

postępowanie kwalifikacyjne do  25 października 2017 r.

Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży
Badanie audiometryczne - skriningowe
Rola pielęgniarki


CEL KSZTAŁCENIA
Poszerzenie wiedzy z zakresu pielęgnacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu


Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów:

  •    w formie elektronicznej przez system SMK

dodatkowo bezpośrednio do InPlus CKKM

  •    karta zgłoszenia

  •    ksero prawa wykonywania zawodu

a osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków WOIPiP dodatkowo :

  •     wniosek o dofinansowanie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego